Czy studia zaoczne liczą się do lat pracy?

0
994

Jak wiemy staż pracy pełni ważną rolę wobec uprawnień pracowniczych. To właśnie staż pracy wpływa na okres wypowiedzenia, wymiar urlopu wypoczynkowego, czy też co bardzo istotne, wpływa do nabycia prawa do emerytury. Jednak nie wszyscy wiedzą, co tak naprawdę zalicza się do stażu pracy. Często na przykład wiele osób zastanawia się czy studia zaoczne liczą się do lat pracy. Dlatego też, w niniejszym tekście postaramy się trochę przybliżyć dane zagadnienie.

Co rozumiemy pod terminem staż pracy?

Staż pracy to łączna suma okresów zatrudnienia danej osoby. Do okresu zatrudnienia wliczamy wszystkie okresy zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu.
Zatem, co wlicza się do stażu pracy? Oprócz okresu zatrudnienia do czasu pracy wlicza się także pewne okresy, w których pracownik nie świadczył pracy, a zaliczamy do nich takie okresy jak:

 • czas, w którym odbywano czynną i zawodową służbę wojskową,
 • czas pracy za granicą, warunkiem jest oczywiście odpowiednie udokumentowanie tego,
 • okres przebywania na urlopie wychowawczym,
 • okres, podczas którego pobierano zasiłek dla bezrobotnych,
 • okres, w którym dana osoba prowadziła indywidualne gospodarstwo rolne.

Do stażu pracy natomiast nie zaliczymy:

 • okresu pracy wykonywanej na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej,
 • okresu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej,
 •  okresu przebywania na urlopie bezpłatnym.

Jak liczymy lata pracy?

Jak liczymy lata pracy?Do stażu pracy wliczamy okres pobierania nauki. Jednak okresów nauki nie sumujemy. Liczy się ostatnia szkoła ukończona przez pracownika. I tak do stażu pracy wliczymy:

 • 3 lata – gdy ukończymy szkołę zawodową,
 • 5 lat – gdy ukończymy średnią szkołę,
 • 4 lata – w przypadku ukończenia liceum ogólnokształcącego,
 • 6 lat – po ukończeniu szkoły policealnej,
 • 8 lat – gdy ukończymy szkołę wyższą.

Oczywiście warunkiem zaliczenia okresu pobierania nauki na uczelni, jest przede wszystkim ukończenie danej szkoły, uzyskanie odpowiedniego dyplomu. Co istotne, nie ma tu znaczenia, w jakim trybie dana osoba studiowała, lub też jaki tytuł uzyskała (zarówno tytuł licencjata, magistra czy też doktora daje podstawę do zaliczenia 8 lat stażu pracy).Także staż pracy jest dodawany, na tych samych zasadach, zarówno w przypadku studiów w trybie dziennym, jak i w trybie zaocznym.

Natomiast zasadą jest również, iż w przypadku, gdy dany pracownik równocześnie pobierał naukę i pracował, to w takiej sytuacji, wybierany jest dla niego najlepszy wariant.

[Głosów:5    Średnia:2.8/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here