Jak cytować w pracy licencjackiej?

0
1166

Cytat stosowany jest w celu przytoczenia cudzych słów. Cytowanie może być sparafrazowane, to jest omówione za pomocą własnych słów. Natomiast cytowanie dosłowne to po prostu wprowadzanie do tekstów cytatów. Należy pamiętać, że przy obu wyżej wymienionych formach cytowania należy podać ich źródło. Gdy w tekście pojawia się nazwisko autora to wówczas konieczne jest podanie roku publikacji dzieła. Jak cytować w pracy licencjackiej? Przypis dolny czy też końcowy to wydzielona część w której znajdziemy informacje na temat źródeł zawartych w danej pracy. Odnośnik, którego używamy w przypisie może mieć formę małych liter, cyfr czy też znaków umownych.

Pisanie pracy – Jak cytować w pracy licencjackiej?

Pisanie pracy - Jak cytować w pracy licencjackiej?Przed przystąpieniem do pisania pracy licencjackiej należy uzgodnić wraz z promotorem aspekt wyglądu przypisów, które mają pojawić się w tejże pracy. Fundamentalnym błędem studentów jest zawieranie przypisów, które nie mają żadnego związku z istotą dzieła. Tytuły należy podawać z użyciem kursywy bez użycia cudzysłowów. Oznaczenia przypisu w tekście pracy dyplomowej powinny być stosowane tuż przed kropką kończącą dane zdanie. Oczywiście każdy przypis rozpoczynamy wielką literą i kończymy kropką. Numeracja przypisów powinna być ukazana w całej pracy dyplomowej od numeru najmniejszego do największego. Jeżeli we właściwy i przemyślany sposób zastosujemy wszelakie cytaty, informacje o autorach czy też literaturze to możemy być pewni że nikt nie zarzuci nam plagiat. Zastosowanie cytatów musi być zawsze uzasadnione. Cytat powinien pełnić nade wszystko funkcję pomocniczą. Dzięki temu nasze poglądy znajdą uzasadnienie w dziełach wybitnych naukowców, co nada naszej pracy atrakcyjności oraz charakteru. Parafraza powinna być krótsza od oryginału, a także sformułowania w niej zawarte muszą znacznie różnić się od tych oryginalnych. Skrót w/w stosujemy w przypadku gdy w kolejnym przypisie przywołujemy tę samą pracę, którą cytowaliśmy w przypisie poprzedzającym.

Praca dyplomowa to przede wszystkim dowód samodzielnego myślenia studenta

Także ocena jego sposobu myślenia i potwierdzenie nabytych przez czas studiów umiejętności. Przy cytacie czy też samodzielnie sporządzonej parafrazie należy pamiętać o dodaniu własnego komentarza, który omawia czy też wyjaśnia powyższe słowa innego autora. Chcąc uzyskać lepszą jakości pracy należy wykonać poniższe punkty. Po pierwsze o wiele lepiej jest zastosować parafrazę, aniżeli cytat. Po drugie kreatywność studenta to klucz do sukcesu. Ostatnia rada to oczywiście umieszczanie źródeł.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here