Beton i jego zastosowanie w budownictwie

0
401

We współczesnym budownictwie beton jest jednym z najczęściej stosowanych materiałów. W zależności od rodzaju i jakości składników wykorzystywanych podczas przygotowywania mieszkanki betonowej uzyskuje się zróżnicowany pod względem rodzaju i jakości beton.

Składnikami tymi są cement, stanowiący rodzaj spoiwa, woda, kruszywo oraz ewentualne dodatki. Dodawanie zmiennych ilości wody pozwala na otrzymanie pożądanej konsystencji, natomiast rodzaj kruszywa, piasek lub żwir o danej wielkości drobin, decyduje o konkretnych właściwościach produktu końcowego. Normy składu betonu określają wzajemne proporcje dodawanych składników, a wynikają one z różnego przeznaczenia betonu, w tym ścian nośnych, fundamentów, stropów budynków.

Podstawowym parametrem decydującym o jakości betonu jest jego klasa, określająca przede wszystkim wytrzymałość na ściskanie. Decydujący wpływ na wytrzymałość a co za tym idzie klasę betonu ma wskaźnik wodno-spoinowy oraz procentowa zawartość cementu. Beton jest tym mocniejszy im zawartość spoiwa jest wyższa, natomiast wody – niższa. Z drugiej jednak strony wzrost zawartości spoiwa zwiększa właściwości reologiczne mieszanki, wywołując nadmiar naprężeń. Dodatkowo, zwiększa się temperatura procesu hydratacji, co może skutkować pojawianiem się pęknięć. W celu ich eliminacji stosuje się odpowiednie zbrojenie lub domieszki chemiczne.

Klasy betonu

Zgodnie z przyjętymi normami wspólnotowymi wyróżniamy klasy betonu, a każda mieszanka w danej klasie opisywana jest literą C oraz posiada oznaczenie dwóch próbek. Pierwsza z nich dotyczy walca, druga – sześcianu o zwiększonej wytrzymałości.

Ze względu na ciężar objętościowy można wyróżnić:

– beton lekki -ciężar objętościowy od 800 do 2000 kg/m3;
– beton zwykły – ciężar objętościowy od 2000 do 2200 kg/m3 lub od 2200 do 2600 kg/m3;
– beton ciężki – jego ciężar objętościowy wynosi powyżej 2600 kg/m3.

Zakres wytrzymałości betonu podlega również klasyfikacji. Wśród nich wyróżniamy betony wysokowartościowe (BWW), bardzo wysokowartościowe (BBWW), ultra wysokowartościowe (BUWW), lekki beton wysokowartościowy (LBWW), wysokowartościowy włókno-beton (WBWW), beton samozagęszczający się (SCC) oraz prawie samozagęszczający się (ASCC).

Jeżeli zaś chodzi o rodzaje betonu, które w dużej mierze zależą od jego składu oraz proporcji, wyróżnić można beton płukany, stemplowany, samozagęszczalny, siarkowy, suchy a nawet samoczyszczący. Ze względu na metodę zagęszczania beton można podzielić na: wałowany, wirowany, natryskowy oraz próżniowy.

W zależności od tego, czy beton wyrabiany jest na placu budowy czy zamawiany w betoniarni można wyróżnić odpowiednio beton architektoniczny i towarowy.

Beton na zmówienie czyli gotowy beton z betoniarni, zwany również towarowym jest wygodną alternatywą dla betonu przygotowywanego w terenie. Zamawiając taki beton można określić pożądaną jakość oraz ilość produktu, który zostanie dowieziony betonowozem wraz z pompą do betonu. Wraz z dostawą klient otrzymuje informację o cenie, ilości i klasie dostarczonego betonu oraz zastosowanych domieszkach.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here