Inwestycje długoterminowe

3
4516

Wielu z nas zastanawia się, w jaki sposób można zagospodarować wolne środki finansowe. Wydaje się oczywiste, że pieniędzy nie należy „trzymać w skarpecie”, gdyż – jak mawiali starożytni – „pieniądz robi pieniądz”. W celu pomnożenia posiadanych środków warto skorzystać z ofert banków oraz domów maklerskich. Proponują one takie ulokowanie środków finansowych, by – oprócz dobrego zabezpieczenia powierzonych aktywów – same aktywa zaczęły zarabiać, a więc „robić pieniądz”. W tym celu rozmaite instytucje finansowe proponują inwestycje długoterminowe. Polegają one na powierzeniu tym instytucjom środków finansowych na dłuższy okres czasu, zazwyczaj minimum roczny lub dwuletni, choć może być on i kilkudniowy.

Inwestycje długoterminowe – obligacje i akcje

Każdy z nas słyszał o obligacjach skarbowych. To papiery wartościowe poświadczające zobowiązania ich wydawcy względem osób wykupujących je od niego. Kupujący powierzają instytucji emitującej obligacje swoje środki finansowe, którymi instytucja ta dysponuje i może z nich korzystać inwestując, np. na giełdzie lub rynkach akcyjnych. Innym rodzajem inwestycji długoterminowych są akcje, listy zastawne, bony komercyjne lub udziały. Takimi inwestycjami są również długoterminowe pożyczki, które generują znaczne zyski dla udzielających je inwestorów.

Inwestowanie w nieruchomości

Oprócz wspomnianych już powyżej inwestycji finansowych możemy spotkać się także z inwestowaniem w nieruchomości, np budynki lub grunty. Można je kupować po niskich cenach z zamiarem wzbogacenia się na wzroście ich wartości. Nabyte w celach inwestycyjnych nieruchomości mogą zostać wynajęte czy oddane w leasing innym podmiotom i w ten sposób generować zyski dla inwestorów. Udziały i akcje, oprócz tego, że są dla inwestorów – tutaj zwanych udziałowcami lub akcjonariuszami – lokatą kapitału, dają udziałowcom możliwość kontrolowania tych jednostek, których dotyczą, a także umożliwiają inwestorom wpływ na politykę finansową takich podmiotów.

Inwestycje alternatywne

Do inwestycji długoterminowych zaliczyć można także aktywa, które mogą zostać zdeponowane w banku jako lokata kapitału. Do takich aktywów zaliczają się dzieła sztuki, złoto, kamienie szlachetne, a także cenne kolekcje i inne wartościowe przedmioty. Ich cena często wzrasta liniowo w stosunku do upływającego czasu. Często zyski wyceniane są dopiero w momencie zbycia i – pomimo możliwości skalkulowania przewidywanego zwiększenia kapitału – są mniejsze lub większe od zakładanych pierwotnie wartości. Większość inwestycji przynosi zysk dla samego inwestora lub osoby przez niego wskazanej. Jednakże niektóre zyski wypłacane są każdej osobie dysponującej stosownymi dokumentami. Są to tak zwani okaziciele. Inwestycje długoterminowe stanowią niezwykle ważny element finansowego zaplecza współczesnych społeczeństw. Dobrze wykorzystane stanowią one element napędowy postępu gospodarczego oraz finansowego współczesnego świata. Co niezwykle ważne, każdy może inwestować na miarę swoich potrzeb oraz możliwości, wykorzystując wiele sposobów na lokowanie kapitału i zabezpieczenia swojej przyszłości poprzez uzyskanie po określonym czasie odpowiednich zysków.

[Głosów:2    Średnia:3/5]

3 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here