Co zawiera umowa o pracę?

0
921

Umowa o pracę to jeden ze sposobów nawiązania stosunku pracy, której prawidłowa struktura jest niezwykle ważna. Istnieje kilka rodzajów umowy o pracę, a dzieli się je w zależności od okresu, na jaki pracownik zostaje zatrudniony na jej mocy. Istnieją umowy o pracę bezterminowe, czyli umowa na czas nieokreślony, jak również umowy terminowe. Wyróżnia się tutaj umowy na okres próby, umowy na czas określony, na czas wykonania określonej pracy (zawarta przed 22 lutego 2016 roku, obecnie nie zawiera się takowych umów), jak również umowa na zastępstwo (również już nie zawierana). Co zawiera umowa o pracę?

Co zawiera umowa o pracę?

Co zawiera umowa o pracę?Umowa o pracę powinna zawierać kilka ważnych elementów. Pierwszym z nich jest data zawarcia umowy. W umowie o pracę należy również określić jej rodzaj, jak i określić poszczególne strony umowy. W umowie umieszcza się również informacje o rodzaju pracy i czasie, w jakim będzie wykonywana. Umowa o pracę nie może obyć się bez określenia wynagrodzenia brutto, a także miejsca wykonywania pracy. Umowa o pracę powinna być spisana w formie pisemnej, jednakże zawarcie umowy w formie ustnej jest dopuszczalne, jeśli pracodawca później potwierdzi ją na piśmie. Sama umowa ustna jest wówczas ważna, ale brak jej potwierdzenia stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Umowa powinna być podpisana i mieć dwie kopie, jedną dla pracownika, drugą dla pracodawcy.

Umowę o pracę można rozwiązać na kilka sposobów

Za porozumieniem stron, kiedy to pracownik i pracodawca umawiają się, kiedy umowa ulega rozwiązaniu. Drugi sposób to rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem, zgodnie z okresem wypowiedzenia określonym w umowie. Umowę o pracę można rozwiązać również bez wypowiedzenia, jak również umowa wygasa po śmierci pracodawcy lub pracownika, albo po upływie trzymiesięcznej nieobecności pracownika w pracy. Możliwe jest to, jeśli pracodawca nie rozwiązał umowy wcześniej.

Umowa o pracę na okres próbny poprzedzać może umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony, a celem okresu próbnego jest sprawdzenie pracownika. Nie jest ona jednak obowiązkowa, a okres próbny może wynosić najwyżej trzy miesiące. Umowa na czas określony zawiera czas trwania pracy, który nie może przekroczyć trzydziestu trzech miesięcy. Nie można zawrzeć z tym samym pracodawcą więcej niż trzech takich samych umów – czwarta z punktu widzenia prawa będzie już umową na czas nieokreślony.

Zawierając umowę o pracę, pamiętać należy zawsze o dokładnym czytaniu jej treści i załączników.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here