Fundusz pracy co to jest

0
1023

Od wynagrodzenia pracownika odprowadzanych jest kilka składek. Jedną z nich jest składka na fundusz pracy. Warto zadać sobie pytanie, czy tak naprawdę wiemy, co to jest fundusz pracy i w jakim celu jest tworzony? I czy zawsze trzeba opłacać składki? Fundusz pracy co to jest?

Fundusz pracy co to jest?

Jest to państwowy fundusz celowy, który działa od 1990 roku. Administruje nim minister pracy i polityki społecznej. Środki funduszu pracy tworzone są gównie z obowiązkowych składek pracodawców i osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. Dodatkowo fundusz pracy zasilany jest przez:

 

 • dotacje budżetu państwa,
 • środki z budżetu Unii Europejskiej,
 • odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Składka na fundusz pracy kształtuje się na poziomie 2,45% od podstawy wymiaru i opłacana jest obowiązkowo.

Jaki jest cel założenia funduszu pracy?

fundusz pracy co to jestGłównym celem, jak stawia sobie fundusz pracy, jest niwelowanie skutków bezrobocia, a także promocja zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, jak i tych osób, które pracy. W szczególności przeznacza więc pieniądze na:

 

 • zasiłki dla bezrobotnych,
 • prace interwencyjne oraz roboty publiczne,
 • szkolenia i przekwalifikowanie osób bezrobotnych,
 • stypendia,
 • rozwój pośrednictwa zawodowego,
 • doskonalenie systemów informatycznych,
 • badania rynku pracy.

Warto też wiedzieć, że z tych środków pokrywa się też koszty związane ze specjalizacją i realizacją staży podyplomowych dla lekarzy, położnych, pielęgniarek czy stomatologów.

Za kogo opłacane są składki?

Składki na fundusz pracy pracodawcy oraz jednostki organizacyjne opłacają za:

 • pracowników, z którymi pozostają w stosunku pracy lub stosunku służbowym,
 • osoby wykonujące prace nakładcze,
 • osoby, które zatrudniono na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług,
 • osoby, pracujące podczas odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztu,
 • osoby, otrzymujące stypendia sportowe.

Kto jest zwolniony z opłacania składek na fundusz pracy?

Podobnie, jak w przypadku wielu przepisów, także i tu zdarzają się przypadki osób zwolnionych z opłacania tych składek. Nie muszą ich płacić:

 • przedsiębiorcy, opłacający preferencyjne składki ZUS,
 • zatrudniający pracowników tylko na podstawie umów zlecenie,
 • zatrudniający osoby przed 30. rokiem życia skierowane przez urząd pracy (zwolnieni z opłat przez rok),
 • zatrudniający osoby po 50. roku życia, zarejestrowane jako bezrobotne,
 • za pracowników z wynagrodzeniem niższym niż minimalna krajowa,
 • za pracowników wracających do pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym (zwolnienie od opłat przez okres 36 miesięcy),
 • kobiety, które ukończyły 55 lat i mężczyźni 60 lat.

Rynek pracy w Polsce

Jak już wcześniej wspomnieliśmy celem funduszy jest między innymi łagodzenie negatywnych skutków bezrobocia. Oczywiście warto tutaj wspomnieć, że bezrobocie to nie tylko problem natury finansowej. To również bardzo ważna kwestia społeczna, które jeśli jest nie rozwiązywana, rodzi kolejne problemy. Osoby dotknięte bezrobociem nie tylko cierpią na brak środków finansowych. Również niebezpieczna jest marginalizacja społeczna oraz popadanie w coraz głębszy marazm. Im dłużej tkwimy w bezrobociu, tym trudniej później się nam z niego wydostać. Dlatego tak istotne są inicjatywy aktywizacji bezrobotnych, które opłacane są ze środków zgromadzonych w ramach Funduszu Pracy.

fundusz pracy co to jestObecnie rynek pracy w Polsce ma się całkiem nieźle. Bezrobocie utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie. Oczywiście znacznie lepiej jest pod tym względem w województwach zachodnich. Na taki stan rzeczy duży wpływ ma oczywiście napływ pracowników z Ukrainy. Wypełniają oni luki w zawodach, w których Polacy niekoniecznie chcą pracować. Sytuacja jest więc analogiczna do tej, jaka miała miejsce na rynku pracy w Wielkiej Brytanii, kiedy za chlebem wyjechali tam nasi rodacy. Znacznie ma w tym wypadku również wzrost gospodarczy, jaki notujemy w naszym kraju już od jakiegoś czasu. W Polsce stopniowo polepszają się również warunki pracy i płacy. Niskie bezrobocie sprawia, że mamy teraz do czynienia z rynkiem pracownika. Kandydaci do objęcia określonego stanowiska śmielej negocjują swoje wynagrodzenie. I zasadzie mogą dyktować warunki.

Aktywizacja zawodowa

Osoby, które jednak mają problem ze znalezieniem pracy, choćby ze względu na długi okres przebywania na bezrobociu, mogą skorzystać z różnych projektów aktywizacji zawodowej. Najczęściej takie projekty organizowane są przed Urzędy Pracy w całym kraju. W ramach walki z bezrobociem możemy w tym wypadku liczyć na dofinansowanie kursów zawodowych, czy też uczestnictwo w zajęciach, które mają pomóc w aktywnym poszukiwaniu pracy. Wreszcie również w Urzędzie Pracy możemy liczyć na ciekawe oferty od pracodawców. Warto więc skorzystać z tych możliwości.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here