Jak napisać wypowiedzenie z pracy przez pracownika

0
948

Wypowiedzenie pracy to często spotykana sytuacja w kontaktach między pracodawcą a pracownikiem. Obie strony zawiązując umowę mają świadomość, że każda z nich może umowę wypowiedzieć. Wypowiedzenie pracy to pisemna informacja, która jest równoznaczna z zakończeniem czasu obowiązywania umowy. Warto zapoznać się z kilkoma zasadami pisania tego rodzaju dokumentów. Każdy podpisujący umowę powinien wiedzieć, jak napisać wypowiedzenie z pracy przez pracownika.

Trzy rodzaje wypowiedzeń z pracy

Pracownik ma prawo do złożenia trojakiego rodzaju wypowiedzenia:

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron

To wypowiedzenie niewymagające zachowywania okresów wypowiedzenia, ani podawania przyczyny. Złożenie takiego wypowiedzenia warto poprzedzić rozmową z pracodawcą. Jeśli pracodawca nie będzie chciał zawrzeć tego rodzaju porozumienia z pracownikiem, może nakazać mu zachowanie okresu wypowiedzenia, a więc rozwiązanie umowy nie nastąpi w terminie wskazanym w wypowiedzeniu, a w dniu, w którym minie okres wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Pracownik ma prawo złożyć takie wypowiedzenie w każdej chwili. Okres wypowiedzenia ma długość proporcjonalną do czasu trwania umowy. Najkrótszy okres wypowiedzenia mają umowy na okres próby – trzy dni dla okresu prób trwającego dwa tygodnie. Najdłużej trzeba czekać na zakończenie umowy zawartej na czas trwający dłużej niż trzy lata – okres wypowiedzenia to aż trzy miesiące. W okresie wypowiedzenia pracownik nadal musi świadczyć pracę. Składając wypowiedzenie tego rodzaju pracownik nie musi podawać przyczyn wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia

jak napisać wypowiedzenie z pracy przez pracownikaInaczej nazywa się je wypowiedzeniem w trybie natychmiastowym. Tego rodzaju sposobu rozwiązania umowy może domagać się pracownik, który uważa, że pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia praw pracowniczych. Wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym musi posiadać uzasadnienie. Jeśli pracodawca nie uzna swojej winy, może nie zgodzić się na rozwiązanie umowy i sprawa znajdzie wówczas finał w sądzie.

Jak napisać wypowiedzenie z pracy przez pracownika?

Niezależnie typu wypowiedzenie umowy zawsze należy pamiętać o stałych elementach konstrukcji dokumentu:

  • Dane pracownika,
  • Miejscowość i data,
  • Dane pracodawcy,
  • Treść wypowiedzenia oraz ewentualne uzasadnienie,
  • Podpis pracownika.

Warto sporządzać dwa egzemplarze wypowiedzenia i poprosić na swoim egzemplarzu o potwierdzenie kancelarii, sekretariatu lub samego szefa, który wyraża zgodę na rozwiązanie umowy. Mając jego podpis na swoim egzemplarzu pracownik ma pewność na wypadek, gdyby pracodawca zmienił zdanie.

Kiedy składamy wypowiedzenie z pracy?

W dzisiejszych czasach rynek pracy nie jest już tak ustabilizowany jak jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Jeszcze nasi rodzice mieli spore szanse na przepracowanie całego zawodowego życia w jednym zakładzie pracy. Oczywiście wówczas taka możliwość byłą jeszcze bardzo ceniona. Jednak obecnie już rynek nie jest tak stabilny. Bez wątpienia dla osób wychowanych jeszcze w PRL taka sytuacja nie jest komfortowa. Jednak młodzi ludzie z pewnością nie narzekają. A brak stabilizacji przekuwają raczej w zaletę, niż uważają ją za wadę. Dlaczego tak się dzieje? Tempo pracy w wielu zawodach i na wielu stanowiskach powoduje, że szybko się wypalamy. Często również zmieniamy miejsce pracy ze względu na niskie zarobki. Struktura rynku pracy pozwala na pewną elastyczność z tym względzie. To, że nie jesteśmy uzależnieni od jednego zakładu pracy jest więc sporym plusem.

jak napisać wypowiedzenie z pracy przez pracownikaObecnie młodzi są niezwykle aktywni na rynku pracy. Zmiana pracodawcy jest zjawiskiem całkiem normalnym i powszechnym. Przed wszystkim powodem złożenia wypowiedzenia u dotychczasowego pracodawcy jest chęć zwiększenia swoich zarobków. Wobec wzrostu gospodarczego i braku rąk do pracy, pracodawcy są skłonni oferować co raz lepsze warunki pracy i płacy. Co prawda napływ pracowników z Ukrainy nieco ten trend zachwiał, ale zaledwie na moment. Bowiem przybysze ze Wschodu też godzą się na niższe stawki tylko do pewnego momentu.

Wypalenie zawodowe

Oprócz niskich zarobków inną ważną przyczyną składania wypowiedzenia z pracy jest wypalenie zawodowe. Ten problem często nie jest traktowany aż tak poważnie, jak na to zasługuje. A przecież skala problemu jest ogromna. Często bowiem bywa tak, że zbyt długo pracujemy u jednego pracodawcy. Jeśli dodatkowo praca nie jest zbyt wciągająca, a raczej nudna i powtarzalna, szybko dochodzi do wypalenia zawodowego. Nie ma nic gorszego niż latami tkwić w takim miejscu pracy. Dlatego tak wielu młodych ludzi decyduje się na zmianę pracy, jeśli tylko rozpoznają pierwsze symptomy wypalenia zawodowego. To zdecydowanie najlepsze wyjście z sytuacji. Nowe miejsce pracy, nowe wyzwania mogą bowiem wyciągnąć z marazmu i dać bodziec do rozwoju osobistego.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here