Kiedy wydać świadectwo pracy?

0
810

Świadectwo pracy jest dokumentem poświadczającym przepracowany czas w danej firmie. Każdy pracownik powinien zadbać o to, aby po zakończeniu współpracy otrzymać taki dokument, ponieważ będzie on potrzebny do obliczania urlopu wypoczynkowego przy podjęciu kolejnego zatrudnienia. Pracodawcy powinni zapoznać się z zapisami odnośnie świadectwa pracy, ponieważ kodeks pracy nakłada na nich pewne obowiązki, które powinni sumiennie wypełniać.

Kiedy wydać świadectwo pracy?

Kiedy wydać świadectwo pracy?Pracodawca jest zobowiązany do niezwłocznego wydania tego dokumentu w momencie gdy dojdzie do rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Pracownik posiada prawo do ubiegania się o naprawę szkody powstałej na skutek niewydania świadectwa pracy w niezwłocznym terminie lub gdy świadectwo pracy będzie zawierać błędne informacje. W przypadku umowy na czas nieokreślony i rozwiązania stosunku pracy, pracodawca jest zobowiązany do wydania świadectwa w ostatnim dniu obowiązywania umowy. Świadectwo przekazywane jest bezpośrednio do rąk pracownika lub do osoby, która została upoważniona przez niego do odbioru dokumentu.

Świadectwo jest wydawane zawsze w formie pisemnej. Jeżeli przekazanie dokumentu w tym przedziale czasowym jest niemożliwe, pracodawca ma obowiązek nie później niż w ciągu 7 dni do przesłania go pocztą na adres pracownika lub osoby upoważnionej do jego odbioru. W przypadku śmierci pracownika, świadectwo pracy wydawane jest najbliższej rodzinie lub osobie upoważnionej od odbioru. Osoby te muszą się jednak zwrócić do pracodawcy o ten dokument. Pracodawca w takiej sytuacji jest zobowiązany do sporządzania świadectwa pracy i włączenia go do akt osobowych pracownika.

Prawidłowo wypełnione świadectwo pracy powinno zawierać szereg niezbędnych informacji

Do najważniejszych należy zaliczyć okres i rodzaj wykonywanej umowy, zajmowane stanowisko oraz sposób rozwiązania stosunku pracy. Ważne jest także zaznaczenie, ile dni wolnych pracownik w roku kalendarzowym pracownik wykorzystał. Takie informacje są niezbędne przyszłemu pracodawcy do ustalenia wymiaru urlopu przysługującemu nowo zatrudnionej osobie.

W razie pojawienia się błędów w świadectwie pracy, pracodawca ma możliwość ich sprostowania. Pracownik jeśli zauważy błędy w swoim świadectwie pracy, ma możliwość w ciągu siedmiu dni od otrzymania świadectwa na złożenie stosownego wniosku o korektę dokumentu. Jeśli pracodawca nie wyrazi takiej chęci, sprawa może zostać skierowana do sądu pracy.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here