Kiedy wystawić świadectwo pracy

0
1051

Prowadząc działalność i zatrudniając ludzi musimy mieć świadomość, że przy rozstawaniu z pracownikiem tak samo jak i przy zatrudnianiu go, czeka nas wobec nie go wiele obowiązków. Według prawa do ustania stosunku pracy dochodzi w momencie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. Wielu pracodawców zastanawia się wówczas – kiedy wystawić świadectwo pracy?

O czym trzeba pamiętać, jeśli pracownik odchodzi z firmy?

Pierwszym i najważniejszym dokumentem jest świadectwo pracy. Dokumentuje ono przebieg jego zatrudnienia. Powinno ono zawierać informację takie jak : okres zatrudnienia, rodzaj stanowiska, wymiar etatu oraz sposób rozwiązania stosunku pracy, ze wskazaniem podstawy prawnej. Potrzebne są również dane niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych oraz uprawnień ubezpieczenia społecznego. W tym celu w dokumencie musimy ująć: liczbę dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego w bieżącym roku kalendarzowym, okres wykorzystania urlopu bezpłatnego wraz z jego podstawą oraz urlop macierzyński i wychowawczy. Prawidłowo wystawione świadectwo powinno także zawierać łączną liczbę dni za którą pracownik otrzymał wynagrodzenie oraz te dni za które nie zachował prawa do wynagrodzenia. Po za tym ujmujemy również: dodatkowe urlopy, zwolnienia lekarskie, odbytą służbę wojskową oraz okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach.

Kiedy wystawić świadectwo pracy?

Kiedy wystawić świadectwo pracy? Pracodawca ma obowiązek wręczyć dokument pracownikowi w ostatnim dniu trwania jego umowy. Jeśli nie jest możliwe zrobienie tego osobiście, należy dostarczyć je drogą pocztową w ciągu 7 dni od ustania stosunku pracy. Na odpowiedni wniosek pracodawca również musi wystawić zaświadczenie o zatrudnieniu oraz wynagrodzeniu. Wystawia się je na wniosek pracownika lub organu rentowego. Pracodawca również na prośbę musi wydać dokument PIT 11, informujący o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

kiedy wystawić świadectwo pracyJeśli pracownik wykonywał pracę warunkach szczególnych np. narażony na działanie składników rakotwórczych, może zażądać on okresowych badań lekarskich. Koszt za badania ponosi firma a przeprowadzane są one wyłącznie na wniosek pracownika. Pracodawca ma także obowiązek wypłacenia należnych pracownikowi świadczeń. Może to być odprawa pracownicza przysługująca osobom, z którymi rozwiązano umowę z wyłącznej winy pracodawcy. Odprawa emerytalna lub rentowa przysługuje natomiast osobo, które spełniają warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub nabył prawa do emerytury. Jest to jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości miesięcznego wynagrodzenia, obliczanego ze średniej rocznej.

Rynek pracy

Obecnie rynek pracy w Polsce kształtuje się w znacznym stopniu na korzyść pracownika. Stąd też pracodawcy często muszą borykać się z dużym ruchem kadrowym. Pracownicy świadomi takiej sytuacji są coraz pewniejsi swojej wiedzy i umiejętności, stąd też śmielej negocjują warunki umowy o pracę. Często tez bez skrupułów rezygnują ze swojej dotychczasowej pracy w celu poszukiwania tej lepiej płatnej. Dla całej rzeszy przedsiębiorców jest to sytuacja nie do pozazdroszczenia. Nie mówimy tutaj tylko o całej procedurze związanej z odejściem pracownika, jak choćby konieczności wystawienia świadectwa pracy i wymogami z tym związanymi. Odejście dobrego pracownika, w którego zainwestowało się mnóstwo czasu i środków, jest bardzo dotkliwe dla pracodawcy. Pracownicy doświadczeni i wykwalifikowani są bowiem na wagę złota. A tym bardziej tacy, który doskonale już znają specyfikę danego przedsiębiorstwa. Dlatego tez jedynym ratunkiem dla pracodawców jest podnoszenie warunków pracy i płacy. Problemu naturalnie nie rozwiąże napływ pracowników z Ukrainy. Co prawda wypełniają oni luki w zatrudnieniu w sektorach, w których niekoniecznie chcą pracować Polacy, jednak na bardziej wymagane stanowiska większość przybyszów ze wschodu nie posiada jeszcze wymaganych kompetencji.

kiedy wystawić świadectwo pracyNa dodatek perspektywy dla rynku pracy w Polsce nie są w żadnej optymistyczne. Prognozowane jest w najbliższym czasie wyhamowanie tempa wzrostu gospodarczego, stąd wiec zmaleje zapotrzebowanie na siłę roboczą. Nie do końca jeszcze wiadomo jakie sektory gospodarki najbardziej zostaną dotknięte przez kryzys. Dodatkowo należy również wspomnieć o tym, że prawdopodobnie dojdzie do odpływu Ukraińców do Niemiec, w związku z planowanym otwarciem dla nich tamtejszego rynku pracy. Jaka będzie skala tego zjawiska? Nie do końca jeszcze wiadomo, ale być może będziemy też mogli liczyć na powrót części Polaków z Wielkiej Brytanii w związku z Brexitem.

Gdzie szukać pracowników?

Gdzie pracodawcy mogą szukać rąk do pracy? Przede wszystkim mogą taką informację wysłać do Urzędu Pracy. Naturalne jest również zamieszczanie ogłoszeń w popularnych serwisach internetowych. Jednak zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest zatrzymanie u siebie dotychczasowej kadry. A nie dokonamy tego bez podniesienia pensji i rozwinięcia programów socjalnych.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here